16 aug. 2012

O plimbare pe malul Prutului în weekend


                                      O plimbare 
           pe malul Prutului în weekend

      Şipotul apei cristaline duce pe albia râului amintiri frumoase despre Podurile de flori peste Prut,  copaci seculari cu tulpini şi înălţime de dimensiuni uluitoare, păsări cu colorit deosebit, ce încântă priveliştele cu trilul fermecător, glasuri de copii care au venit să se refugieze de  arşiţă, făcând cîte o băiţă şi apoi “la fuguţa” grăbind pasul spre casă cu gândul că părinţii nu vor şti de evadarea lor, hohote şi chefuială de-ale oamenilor care se odihnesc după o muncă de ani grei “la Italia”.
     Uite că s-au găsit şi locaţii în Moldova pentru astfel de redresări. Foarte ingenios şi de ce nu?  S-ar părea că după atâţia ani, moldovenii ar fi trebuit să facă şi nişte  cursuri de educaţie europeană, dar uite că toate aşteptările mele s-au dovedit a fi dezamăgitoare. O ploaie de gunoaie! Chiar e atât de greu să-ţi strângi deşeurile şi nu mă tem să zic "fecalele", ori după beţie probabil că nu eşti în stare să faci acest lucru? Foarte urât , dragă concetăţean! 
       Vreau să urlu de durere, în semn de compătimire pentru Pământul pe care trăiesc.
       Dar ce să vă mai povestesc , mai bine priviţi pozele şi veţi înţelege că nu păşim cu paşi deloc siguri spre Europa cu astfel de cultură.  


15 aug. 2012


ZIUA FUNDIŢELOR ŞI PĂLĂRIOARELOR-
 UN MOTIV PENTRU  EDUCAŢIE ARTISTICĂ ÎN ŞCOALA PRIMARĂ


          

                                                     Motto:  Omul nu poate deveni om,    
                                                       decît dacă este educat. 
                                                                                             Comenius                                                                                                            

         Omul este o fiinţă interesată nu numai să cunoască ci şi să simtă, să se bucure de frumuseţile din jur. Realizarea unei educaţii artistice în şcoală constitue o cerinţă ce ţine de idealul formării unei personalităţi integrate în societate. Acesta este considerat unul din principiile de bază în formarea competenţelor cheie transversale din curriculumul modernizat. Elevii sînt învăţaţi să-şi exprime propriile viziuni culturale, să exploreze şi să –şi formeze propria identitate.
         Educaţia artistică în treapta primară din Liceul Teoretic „G. Coşbuc”, mun. Bălţi este asigurată de diverse activităţi extracurriculare: corul băieţilor, formaţia de fanfară şi de muzică uşoară, dans popular,editarea ziarului-magazin pentru copii „Lăstărelul” , expoziţii şi diverse concursuri.
        Pentru a spori creativitatea , a dezvolta personalitatea şi integrarea socială a elevilor cu succes şi de această dată, o zi din luna  aprilie a fost declarată  ziua în care toţi elevii şi învăţătorii să poarte pălării şi fundiţe, mai cu seamă că în această primăvară nu trebuie să lipsească în  garderobă aceste accesorii, care oferă un look feminin  unei doamne moderne. În această zi pălărioarele şi fundiţele păreau să scoată în evidenţă frumuseţea şi unicitatea domniţelor şi băieţeilor încă mai mult. Expuse foarte elegant aceste accesorii au creat un univers aparte. Cu iz interbelic sau cu aer avangardist acestea au devenit cel mai important element al ţinutei elevilor, transformînd-o din una simplă într-una chic.
        Am descoperit istoria modei în disign-ul lor. Copiii împreună cu părinţii sub  îndrumarea învăţătorilor şi  la lecţiile de educaţie tehnologică  au creat modele de fundiţe şi pălării din tot felul de textile şi hîrtie, de diferite culori şi mărimi.      
      Fundiţe purtate în păr şi ca papion sau prinse ca broşă la reverul jachetei, cusute, lipite pe haina şcolarului au inspirat extravaganţă şi chiar mister. Pălării de cowboy, în stil retro, cu boruri mari sau mici, cu calotă rotundă şi colorate sau accesorizate cu eşarfe, fundiţe, cu diverse aplicaţii florale , paete, pene de fazan sau catarame au subliniat încă o dată creativitatea impresionantă a elevilor şi preocuparea lor faţă de frumos.
       Copiii s-au bucurat de audienţa profesorilor şi elevilor gimnazişti şi liceeni, care  cu o invidie albă au apreciat  efortul picilor, părinţilor şi învăţătorilor.  Motiv pentru care a trebuit să oferim copiilor diplome pentru cea mai mică şi cea mai mare , cea mai originală şi numeroase pălării şi fundiţe.
      Aduc mulţumiri părinţilor care au luat atitudine serioasă faţă de acest eveniment şi sunt de acord cu învăţătorii, care doresc să educe copiii săi în spiritul bunelor maniere şi frumosului. Cu siguranţă nu voi renunţa la purtarea unei pălării sau fundiţe în primăvara aceasta.
                                               

                                                                                                          

10 aug. 2012

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, 
FILIALA DIN REPUBLICA MOLDOVA

 ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN, 

STAŢIUNEA "DACIA", VADUL LUI VODĂ, 3-5 AUGUST 2012


3 aug. 2012

 
SPRE SUCCES PRIN PROACTIVITATE
                                                                                                   LUCIA PÎRĂU

                                                
                                               ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN  
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ,
5 AUGUST,2012
BUNE PRACTICI ÎN ŞCOALA PROACTIVĂ
ŞEDINŢA PLENARĂ
                                                   MOTTO: Succesul este utilizarea la maximum a
                                                                      capacităţilor pe  care le posezi.
                                                                                                              Zig Ziglar
        
       Îmi permit să valorific acest subiect  pornind de la cuvîntul de ordine al liceului în care activez  ca  director adjunct : „ Elev de succes, liceu de succes, societate de succes”.
        Aceste cuvinte spun totul despre o instutuţie cu tradiţii   frumoase de-a lungul anilor, cu cadre didactice cu experienţă  de  înaltă calificare, avînd acelaşi obiectiv: de a onora calitatea instruirii într-un liceu de succes, fiind condus de patronul spiritual George Coşbuc.
        A devenit o tradiţie continuă, de buni ani, începînd cu data de 21 septembrie( ziua de naştere a poetului ardelean), să organizăm  în liceu un careu de omagiere a poetului. Anul acesta reîntregesc acest obicei, asumîndu-mi propria responsabilitate în decizie, fiind susţinută de echipa managerială şi colectivul învăţătorilor din treapta primară şi acţionînd  pe propria iniţiativă în  implementarea unui proiect de creaţie literară păstrînd titlul „George Coşbuc-sînt suflet în sufletul neamului meu...”, cu participarea a mai multor elevi şi din alte instituţii din municipiu. Nu încerc să mă consolez cu gîndul: de ce n-am făcut-o pînă acum, că nu am dispus de timp sau am avut alte obstacole, dar  ideea de iniţiere a proiectului a pornit de la aniversarea a 30 de ani de activitate a instituţiei, în anul de studiu 2012-2013. Sînt convinsă de implementarea cu succes a proiectului, pentru că va duce la o continuitate pozitivă în viaţa artistică a treptei primare şi la un parteneriat cultural între instituţii, va adînci şi completa procesul de învăţare, va dezvolta talentele şi aptitudinile elevilor şi mai cu seamă va organiza plăcut timpul liber al acestora.
         Un proiect educativ este o activitate cu particularităţi, care se deosebesc de cele din cadrul lecţiilor. Pot spune cu fermitate acest lucru, pentru că am realizat proiecte mai întîi la nivel de clasă, acum îmi încerc curajul la nivel de municipiu. Proiectele educative se referă la conţinutul activităţilor, la durata lor, la formele de organizare şi metodele folosite. Conţinutul activităţilor nu este stabilit de curriculumul şcolar, ci de cadrele didactice în funcţie de interesele şi preferinţele elevilor. Copiii participă cu atracţie în proiecte de acest fel, cu dăruire de sine, iar noi de cealaltă parte le asigurăm o motivaţie de învăţare şi de sentimentalism profund de apartenenţă ca elev al liceului.
          Îmi dau bine seama că proiectul acesta reprezintă un set de activităţi, care oferă soluţie la problema identificată ( elevii trebuie să cunoască bine creaţia părintelui spiritual al liceului), se desfăşoară într-un interval de timp de 4 luni şi este nevoie de o pregătire organizaţională minuţioasă, foloseşte resurse umane şi  financiare şi sper să producă rezultate măsurabile.
         Proiectul va fi cu succes pentru că este creativ, logic între componente, realist în promovare şi termenii prevăzuţi şi simplist prin semnificaţia problemei apărute. Probabil acestea sunt şi condiţiile pentru un proiect de succes.
         În literatura de specialitate am întîlnit mai multe tipuri de proiecte educative:
-         cultural- artistice
-         civice
-         sportiv-turistice
-         tehnico-ştiinţifice etc.
Pot fi categorisite în proiecte ce se bazează pe:
-         educaţie pentru dezvoltarea personală;
-         educaţie pentru pace;
-         educaţie pentru dezvoltarea comunitară;
-         educaţie prin respectarea drepturilor omului;
-         educaţie  globală;
-         educaţie ecologică;
-         educaţie prin sport;
      În continuare vă prezint o structură a unui proiect educativ de care m-am ghidat în elaborarea proiectului meu.:
  1. Denumirea proiectului sau titlul
-         mesajul sau sloganul proiectului;
-         tipul de educaţie în care se încadrează;
-         tipul de proiect ( municipal, naţional, internaţional).
  1. Aplicantul
- coordonate de contact (telefon, fax, e-mail, adresă).
  1. Context 
- argumentul proiectului(puncte tari, oportunităţi-relaţionale, momentul debutului proiectului).
  1. Descrierea proiectului
-         scop;
-         obiective;
-         grup-ţintă ( direct, indirect, secţiuni pe grupe de vîrstă, gen etc);
-         durata proiectului;
-         metode şi tehnici de lucru, forme de organizare;
-         calendarul activităţilor;
-         rezultate ( măsurabile şi materiale: postere, CD, broşuri, pliante etc);
-         resurse umane (proprii, parteneriale, voluntari);
-         parteneri( palate, cluburi, şcoli, organizaţii non-guvernamentale, guvernamentale-acorduri parteneriale cu specificaţia responsabilităţilor fiecărui partener).
  1. Evaluare- calitate
-         evaluare internă a proiectului (coerenţă-scop-obiective-activităţi-metode de evaluare-indicatori);
-         evaluare externă a proiectului (indicatori).
  1. Sustenabilitatea proiectului
- posibilitatea de dezvoltare, continuarea ulterioară prin autofinanţare sau prin atragere de noi parteneri.
  1. Bugetul proiectului
-         menţionarea surselor de finanţare;
-         precizarea costurilor detaliate pe activităţi, sursa de finanţare;
-         menţionarea bugetului total.
  1. Anexe
-         acordurile parteneriale;
-         justificarea surselor de finanţare proprii (scrisori de intenţie, bilanţ contabil, contracte sponsorizate etc.).
      Merită să planificaţi activitatea educaţională în instituţia Dumneavoastră prin elaborarea şi implementarea proiectelor educative, bazate pe  diferite educaţii, îndreptate spre valorificarea potenţialului nativ al elevilor, întrucît se transpun direct în zidirea unui copil  cu o personalitate proprie.

             SPRE O EDUCAŢIE EUROPEANĂ
                                                         LUCIA PÎRĂU
                                                                 ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN  
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ,
5 AUGUST,2012
BUNE PRACTICI ÎN ŞCOALA PROACTIVĂ
SECŢIUNEA I. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
                                                                   

       Pare a fi o provocare în contextul politic al ţării noastre şi totuşi, este nevoie să tindem spre o cooperare de formare şi dezvoltare profesională a cadrului didactic preuniversitar din punct de vedere metodologic, adaptat pe cunoaştere prin implementarea unui învăţămînt mai performant bazat pe stadarde europene. Este necesar să se producă schimbări în procesul de modernizare a metodelor activ participative, contribuind la dezvoltarea unor oferte educaţionale conform cerinţelor europene, să găsim posibilităţi de studiere şi prelucrare a formelor şi metodelor de activitate care ar duce la o educaţie mai calitativă.
      Primii paşi spre o educaţie europeană trebuie să fie ghidaţi de cîteva obiective:
-         Deducerea informaţiei despre Uniunea Europeană la nivelul de înţelegere al copiilor.
-         Întărirea capacităţilor şcolilor de a oferi resurse umane, materiale şi informaţionale numai în contextul integrării Moldovei în UE.
-         Elaborarea de programe şcolare, manuale, ghiduri pentru cadre didactice.
-         Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea implementării educaţiei europene.
-         Introducerea unor teme specifice în curriculumul modernizat sau la decizia şcolii, ori ore opţionale.
-         Monitorizarea implementării curriculumului pentru educaţie europeană.
-         Recunoaşterea de către Ministerul Educaţiei a programelor şcolare.
-         Realizarea setului de informare pentru educaţia europeană.
-         Realizarea unui site în Moldova.
-         Crearea unor asociaţii cu tematica respectivă.
     Este îmbucurător faptul că UE promovează cooperarea dintre statele membre, susţine şi completează acţiunea lor în anumite domenii ale educaţiei şi formării, promovînd calitatea prin generarea valorii europene. Aceste domenii sînt:
       -   Promovarea mobilităţii studenţilor/ elevilor şi a cadrelor didactice.
       -   Dezvoltarea cooperării dintre şcoli şi universităţi.
    - Stimularea învăţării limbilor străine.
    - Îmbunătăţirea recunoaşterii diplomelor, calificărilor şi competenţelor în scop academic şi  
       profesional.
    - Dezvoltarea învăţămîntului deschis şi la distanţă.
     În ultimii ani UE a alocat aproape 13 milioane de euro stimulării de-a lungul vieţii şi a schimburilor internaţionale. Fondurile puse la dispoziţie  sînt menite  să promoveze cooperarea politică şi învăţarea limbilor străine, învăţarea on- line, precum şi difuzarea bunelor practici. Au apărut oportunităţi de participare la proiecte predispuse mai mult pentru gimnazişti şi liceeni( 12-17 ani), nu şi elevi din treapta primară, aderarea la programul ACES( Parteneriat Şcolar al Academiei Central Europene) în decembrie 2008.
    Odată ce există oferta de educaţie europeană, ar fi  păcat să nu beneficiem de ea, întrucît statele europene au bune practici în domeniu, cum ar fi Programul „Comenius”- oferă cadru de cooperare între şcoli şi profesori, facilitează schimburile de elevi, între licee şi dezvoltarea parteneriatelor şcolare cu ajutorul internetului ( e TWINNING) implementat cu succes în statul vecin România.
     Îmi doresc ca aceste programe să-mi ofere:
-         Perspective asupra situaţiei şi structurilor diferitelor sisteme educaţionale din Europa,
-         Permiterea unei critici şi a unei reflecţii asupra mişcărilor educaţionale în ultimii ani din Europa.
-         Oferirea unei baze teoretice practicii europene.
-         Transformarea reperelor teoretice în practică.
-         Încurajarea tuturor de a participa la proiectele europene.
    Noi paşi vizibili în învăţămîntul nostru sînt crearea  şi implementarea curriculumului modernizat bazat pe competenţe cheie, sistemul european de credite pentru formarea profesională încă în proiect , dar sper spre aprobare de către ME şi nu în ultimul rînd Programul Educaţional „Pas cu Pas” de buni ani implementat în învăţămîntul primar.
       Gîndurile mele sînt poate prea teoretice şi încă puţin posibile de realizat în sistemul nostru educaţional, dar asemeni jocului „Nu vreau să mă laud, dar....” primii paşi spre o educaţie europeană i-am făcut în instituţia noastră prin iniţierea în anul viitor de studiu în treapta primară, a claselor cu studiere aprofundată a limbilor străine. Părinţii au fost încîntaţi de decizia administraţiei şi colectivului profesoral , desigur cu acordul DÎTS , mun. Bălţi; înscriindu-şi copiii cu entuziasm în liceul nostru.
       De Ziua Europei în anul acesta de studiu s-a desfăşurat un concurs de desene şi  recital de poezie „Pace şi toleranţă”cu participarea elevilor claselor  I-IV. Pentru aceste activităţi extracurriculare a fost trasat obiectivul : trezirea interesului faţă de Europa, a sentimentului de apartenenţă în familia europeană, a sentimentului de egalare de şanse şi tratament nedescriminatoriu.
      Să mergem  cu paşi mărunţi, siguri şi calculaţi  spre o educaţie europeană, cu speranţa că  duc la realizarea intereselor elevilor, dezvoltînd iniţiativa şi creînd premizele  formării  unei personalităţi lipsite de complexe sociale, cu  o atitudine de respect faţă de valorile europene.
                                                                                                                               

Mesaj către participanţii la
ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN,
 sesiunea de vară 2012Stimaţi colegi,       Sînt mîndră de meseria mea, întrucît izvorăşte din prospeţimea gîndului meu şi din faptul că îmi construiesc permanent un ideal şi conştientizez atitudinea de pedagog pe ruina inimii, pentru a cunoaşte bucuria printre copii şi printre cadre didactice. Prefer să întîlnesc pegagogi care inspiră speranţă şi dragoste , mărinimie şi toleranţă în activitatea sa, precum sînteţi Voi.
       Cu mari regrete întîrziate am devenit membru al AGIRo MD şi-mi doresc cu nerăbdare să-mi oferiţi posibilitatea să stabilesc relaţii atît profesionale, cît şi sentimentale cu Dumneavoastră - oameni experimentaţi şi buni învăţători ; şi a cîta oară să mă odihnesc „de şcoală tot la şcoală”, participînd la ACADEMIE.
        Cu certitudine, îmi doresc să fiu răsplătită cu răspunsuri la întrebările despre educaţia calitativă şi realitatea învăţămîntului, să-mi actualizez competenţele profesionale, să fac schimb de experienţă de predare şi managerială, dar şi  pentru a disemina cu entuziasm  şi bunăvoinţă rezultatele proprii de practici pozitive  în şcoală.
         Sper la o colaborare educaţională cu puncte forte şi oportunităţi, la un bilanţ consistent şi valoros , pentru a-mi continua cariera, care mă va determina cu siguranţă un bun manager şi învăţător modern.
        Să pot să  afirm neîncetat, asemeni vorbelor unui dascăl:
        „Dacă m-aş naşte de zece ori, tot învăţător m-aş face”.